Årsmøtet blir avholdt i hagen til Odd Martin Skarpholt, hytte nr. 1130. (Det er den blå hytten med stor gressplen ca. 50 meter fra stranden.) Alle må ta med seg noe å sitte på. Se eventuelle endringer på oppslagstavlen eller på hjemmesidene når tiden nærmer seg for årsmøte.

Saksliste:

  1.  Åpning av møtet og godkjennelse av innkalling
  2. Navnefortegnelse, evt. fullmakter
  3. Referat fra årsmøte 2012
  4. Kart med hyttenr + medlemsliste
  5. Styrets arbeid 2012 – 2013
  6. Status fra V&A
  7. Økonomisk oversikt
  8. Valg av styret
Leder: Hans Jakob Seljeskog på valg
Kasserer: Dag Jacobsen ikke på valg
Styremedle: Kristian Angard ikke på valg
Styremedlem: Jan Fredrik Klette ikke på valg
Styremedlem: Roger Wilhelmsen ikke på valg

10.Valg av revisor: Tom Thorkildsen

11.Eventuelt Styret