1. Åpning av møtet og godkjennelse av innkalling
Leder Hans Jakob Seljeskog ble valgt til møteleder og innkalling ble godkjent

2. Navnefortegnelse, event. fullmakter
Frammøtte medlemmer: 52. Fullmakter: 1

3. Referat fra årsmøtet 2012
Gjennomgått og godkjent uten kommentarer

4. Kart med hyttenr. og medlemsliste
Utdelt med oversikt over ubetalt kontingent/veiavgift

5. Styrets arbeid 2012 -2013
Styret har hatt 3 styremøter og ytterligere kontakt via mail og telefon. I samarbeid med Østre Oksrødkilen Vel er noen huller i veien fra hovedvei til Grinda asfaltert. Veien fra Grinda til stranden har vært i dårlig stand på forsommeren med mye dumper. Styret har jobbet en del for å få Br. Lie til å skrape veien i to omganger. Med godværet kom problemer med støving, men da vi skulle i gang med salting kom regnet. Etablering av bom skulle være styrets store oppgave. Etter en god start i samtaler med John Oksrød stoppet det hele opp pga det årlige beløp John Oksrød forlangte for å ha bom men på sin eiendom. Styret beklager at dette mulig var medvirkende til at flere hytteeiere hadde innbrudd i sine hytter gjennom vinteren. Styret har kontaktet John Oksrød om å plassere et låsbart kajakkstativ på stranda mot betaling, men han var ikke interessert. Han hadde imidlertid ikke noe imot at kajakkene lå på stranda. Dugnad ble gjennomført 18. mai med ca. 40 deltakere. Samtidig fikk vi laget og satt opp nytt avisbord ved Grinda. Styret holder seg à jour med utviklingen av hyttefelt på fjellet mot Slevik.

6. Status fra V&A
Tormod Lund fra Oksrødkilen Hovedanlegg for Vann og Avløp fortalte at de regnet med å ha vann og kloakk til hyttene til påske. De har noen uavklarte problemer med avgrensning mot vannlag i Dypeklo. Harald Aasebø fra Oksrødkilen Vann og Avløpslag fortalte at anleggsdriften var godt i gang og at anlegget vil være ferdig før påske.

7. Økonomisk oversikt
Den økonomiske oversikten ble gjennomgått og godkjent. For å få en bedre inngang av kontingent og veiavgift vil vi framover sende påminning via mail.

8. Valg av styre

Leder: Hans Jakob Seljeskog på valg
Kasserer: Dag Jacobsen ikke på valg
Styremedle: Kristian Angard ikke på valg
Styremedlem: Jan Fredrik Klette ikke på valg
Styremedlem: Roger Wilhelmsen ikke på valg

9. Valg av revisor
Tom Thorkildsen tok gjenvalg

10. Eventuelt
Styret overrakte Odd Martin Skarpholt en blomsterbusk som takk for lånet av hagen til årsmøtet.

 

 

6.august 2013 Oksrødkilen Hytteeierforening Hans Jakob Seljeskog (Leder)