Innkalling til årsmøte i

Oksrødkilen Hytteeierforening
Lørdag 28/7-2012 kl 16.00

 

Årsmøtet blir avholdt i hagen til Odd Martin Skarpholt, hytte nr. 1130. (Det er den blå hytten med stor gressplen ca. 50 meter fra stranden.)

Alle må ta med seg noe å sitte på.

Se eventuelle endringer på oppslagstavlen eller på hjemmesidene
når tiden nærmer seg for årsmøte.

Saksliste:

1. Åpning av møtet og godkjennelse av innkalling
2. Navnefortegnelse, evt. fullmakter
3. Referat fra årsmøte 2011
4. Kart med hyttenr + medlemsliste
5. Styrets arbeid 2011 – 2012 (Rep av vei, skilt, bom etc.)
6. Referat fra V&A
7. Innkommende forslag (Slette utleggene til V&A)
8. Økonomisk oversikt
9. Valg av styret

Leder: Inger-Lise Etholm stiller til gjenvalg
Kasserer: Dag Jacobsen stiller til gjenvalg
Styremedlem: Kristian Angard stiller til gjenvalg
Styremedlem: Jan Fredrik Klette ikke på valg
Styremedlem: Roger Wilhelmsen ikke på valg

10.Valg av revisor: Tom Thorkildsen stiller til gjenvalg
11.Eventuelt