Innkalling til årsmøte i Oksrødkilen Hytteeierforening
Lørdag 24/7-2010 kl 16.00

Årsmøtet blir avholdt i hagen til Odd Martin Skarpholt, hytte nr. 1130. (Det er den blå hytten med stor gressplen ca. 50 meter fra stranden.)
Alle må ta med seg stol.
Se eventuelle endringer på oppslagstavlen eller på hjemmesidene
når tiden nærmer seg for årsmøte.

Saksliste: 
1.    Åpning av møtet og godkjennelse av Innkalling
2.    Navnefortegnelse, evt. fullmakter
3.    Referat fra årsmøte 2009
4.    Styrets arbeid  2009 – 2010
5.    Økonomisk oversikt
6.    Vann og avløp – Tilbud foreligger
7.    Ny Kystsoneplan
8.    Fredrikstad Hytteforening
9.    Innkomne forslag
10.    Valg av styre

Leder: Inger-Lise Etholm stiller til gjenvalg
Kasserer: Dag Jacobsen stiller til gjenvalg
Styremedlem: Kjetil Dønåsen ønsker å tre ut av styret
Styremedlem: Jan Fredrik Klette ikke på valg
Styremedlem: Jon Røsland trer ut av styret

Styret har ikke funnet noen nye til å tre inn i styret pr. 13 juli, men jobber videre med dette.

11.    Valg av revisor:      Tom Thorkildsen    stiller til gjenvalg
12.    Kart med hyttenr. +  Medlemsliste (evt. endringer  i eierforhold, adressser osv. meldes til styret).
13.    Eventuelt