Innkalling til årsmøte i Oksrødkilen Hytteeierforening
søndag 31/7-2011 kl 12.00

Årsmøtet blir avholdt i hagen til Odd Martin Skarpholt, hytte nr. 1130. (Det er den blå hytten med stor gressplen ca. 50 meter fra stranden.) Alle må ta med seg stol. Se eventuelle endringer på oppslagstavlen eller på hjemmesidene
 når tiden nærmer seg for årsmøte.
Saksliste:

 1. Åpning av møtet og godkjennelse av Innkalling
 2. Navnefortegnelse, evt. fullmakter
 3. Referat fra årsmøte 2010
 4. Styrets arbeid  2010 -2011
 5. Økonomisk oversikt
 6. Vann og avløp
 7. Innkomne forslag
 8. Valg av styre
Leder: Inger-Lise Etholm stiller til gjenvalg
Kasserer: Dag Jacobsen stiller til gjenvalg
Styremedlem: Jan Fredrik Klette stiller til gjenvalg
Styremedlem: Per-Jo Treimo ikke på valg
Styremedlem: Kristian Angard ikke på valg
 1. Valg av revisor:      Tom Thorkildsen    stiller til gjenvalg
 2. Kart med hyttenr. + Medlemsliste (evt. endringer  i eierforhold, adresser osv. meldes til styret).
 3. Eventuelt