Innkalling til årsmøte i Oksrødkilen Hytteeierforening

Lørdag 25/7-2009 kl 16.00

Årsmøtet blir avholdt i hagen til Odd Martin Skarpholt, hytte nr. 1130. (Det er den blå hytten med stor gressplen ca. 50 meter fra stranden.)
Alle må ta med seg hver sin stol.
Se eventuelle endringer på oppslagstavlen eller på hjemmesidene når tiden nærmer seg for årsmøte.

Saksliste: 

1.    Åpning av møtet og godkjennelse av Innkalling

2.    Navnefortegnelse, evt. fullmakter

3.    Referat fra årsmøte 2008

4.    Årsmelding 2008 – 2009

5.    Økonomisk oversikt

6.    Vann og avløp – status

7.    Innkomne forslag

8.    Valg av nytt styre

Leder: Inger-Lise Etholm stiller til gjenvalg
Kasserer: Dag Jacobsen ikke på valg
Styremedlem: Kjetil Dønåsen
Styremedlem: Jan Fredrik Klette
Styremedlem: Jon Røsland

9. Valg av revisor: Tom Thorkildsen

10. Kart med hyttenr. + Medlemsliste
(evt. endringer i eierforhold, adresser osv. meldes til styret).

11. Eventuelt